خرید دوره

آموزش سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی استاندارد ISO 22000:2018

سرفصل های دوره:آموزش سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی استاندارد ISO 22000:2018

معرفی دوره
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم

توضیحات دوره

دوره آموزش آنلاین سیستم مدیریت  ایمنی مواد غذایی استاندارد ISO22000:2018 با هدف انتقال دانش و تجربه چند ساله ما و استاتید ما برای شما تهیه گردیده است .

ایمنی غذایی به مفهوم بهداشت و سلامت مواد غذایی بیانگر آن است که وقتی غذا مطابق استفاده مورد نظر آماده و مصرف می شود هیچگونه آسیبی به سلامتی مصرف کننده وارد نکند. این تعریف اهمیت مدیریت و اداره فعالیت هایی که در زنجیره غذایی و یا مرتبط با آن انجام می شوند را خاطرنشان می کند تا در راستای کنترل ایمنی غذایی با حساسیت و دقت ویژه ای مورد بازنگری و بهبود قرار گیرند.
  سیستم مدیریت ایمنی غذایی برطبق الگوی ISO22000-2018 سیستمی است که در هر سازمان با توجه به ماهیت فعالیت ها و نقش سازمان در زنجیره غذایی برپایه سیستم HACCP طراحی و برقرار می شود تا از طریق روش های نظام یافته، فعالیت هایی که در سازمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با مواد غذایی می باشند به نحوی مدیریت شوند که از رعایت بهداشت وکنترل ایمنی غذایی در طی انجام این فعالیت ها اطمینان حاصل شود تا مواد غذایی سالم در اختیار مصرف کننده قرار گیرند.

سرفصل ها دوره آموزشی ما :

1.    واژگان بنیادی در استاندارد ISO22000:2018 /  سیستم مدیریت  ایمنی مواد غذایی
2.    بافت سازمان ( درونی / بیرونی )
3.    ذی نفعان سازمان
4.    فرآیند و رویکرد فرآیندی
5.    چرخه PDCA ( طرح ریزی، اجرا، ارزیابی و اقدام)
6.     ریسک ها، فرصت ها  و تفکر ریسک بنیان
7.     دامنه کاربرد و اصول سیستم مدیریت ایمنی غذایی
8.    بند ها و الزمات استاندارد ISO 22000 -2018/  سیستم مدیریت  ایمنی مواد غذایی

مخاطبان :

اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زنجیره غذایی یا مرتبط با زنجیره غذایی از مزرعه تا چنگال شامل :
1.    مدیران ارشد و تصمیم گیران سازمان ها
2.    مالکین فرآیندها و مدیران میانی مرتبط با فعالیت های موثر بر بهداشت و ایمنی غذایی
3.    بازرسان دولتی، صنفی و مسوولین فنی ناظر بر بهداشت و ایمنی غذایی
4.    مشاوران سیستم های مدیریت کیفیت، بهداشت و ایمنی غذایی
5.    کارشناسان، سرپرستان و دیگر بهره مندان فعال در زمینه های کیفیت، بهداشت و ایمنی غذایی

آنچه خواهید آموخت :

1.    بهبود زیرساخت های بهداشتی متناسب با نوع فعالیت ها و الزامات از جنبه های  قانونی، مقرراتی، مشتری  و سازمان
2.    برقراری عملیات بهداشت خوب درهمه محیط های کار،  پشتبانی و رفاهی کارکنان
3.    ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان در خصوص بهداشت و ایمنی مواد غذایی
4.    ایجاد و تشویق روحیه مسوولیت پذیری و مشارکت کارکنان برای شکل گیری و عرضه محصول ایمن
5.    به کار گیری تفکر ریسک بنیان در ارزیابی خطرات ایمنی غذایی و انجام اقدامات کنترلی برای پیشگیری / کاهش خطرات به حد قابل قبول در محصولات غذایی
6.    فرآیندگرایی و برقراری ارتباط موثر درون سازمانی و تعاملی با زنجیره غذایی برای کنترل خطرات ایمنی غذایی
7.    و..........

نظرات کاربران

پیام بگذارید

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید

مشخصات دوره

تعداد دانشجو 6
مدت دوره 09:15:12
وضعیت دوره آماده فروش
تاریخ ثبت 1399/04/30
تاریخ به روز رسانی 1402/03/06