خرید دوره

ISO/IEC 17025:2017

سرفصل های دوره:ISO/IEC 17025:2017

معرفی دوره
مقدمه
بند 1، بند 2 ، بند 3
بند 4
بند 5
بند 6
بند 7 (7.1 - 7.7 )
بند 7 (7.8 - 7.11 )
بند 8 (8.1 - 8.5 )
بند 8 (8.6 - 8.9 )

توضیحات دوره

-آشنایی با الزامات عمومی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون و نمونه برداری با استفاده از روش های استاندارد و غیر استاندارد و تصدیق و صحه گذاری آنها  
-شفاف سازی و بیان راهکارهای دستیابی به رعایت بی طرفی و محرمانگی
-توجه به الزامات عملیات پایدار با تکیه بر نگرش مبتنی بر ریسک و فرصت در فعالیت های آزمایشگاهی
-بیان نکات مهم در کنترل شرایط محیطی و تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی نتایج آزمون و کالیبراسیون
-تبیین مشخصات و الزامات سیستم مدیریت در آزمایشگاه ها
-بیان اهمیت تایید نمونه های آزمون و کالیبراسیون بر اساس نگرش خطاهای آزمایشگاهی و بکارگیری قوانین تصمیم مبتنی بر عدم قطعیت
-مشخص نمودن راهکارهای ارتباطی با مشتری و تعیین رضایتمندی ایشان
-توجه به مدیریت  داده و اطلاعات آزمایشگاهی بر اساس سیستم الکترونیکی و غیر الکترونیکی

سرفصل ها :

1.مقدمه
2.فرآیند آزمایشگاه
3.تاریخچه استاندارد
4.آشنایی با دامنه کاری
5.هدف و دامنه کاربرد
6.اصطلاحات و تعاریف
7.مراجع الزامی
8.الزامات عمومی
9.الزامات ساختاری
10.الزامات منابع
11.الزامات فرآیند
12.الزامات سیستم مدیریت


مخاطبان :

مدیران سازمان ها
کارشناسان و مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان و مدیران آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون


آنچه خواهید آموخت :

-تغییرات استاندارد ویرایش سال 2017 نسبت به ویرایش های قبلی استاندارد
-تشریح تعاریف، مفاهیم و الزامات استاندارد ویرایش سال 2017
-نکات مهم در پیاده سازی و اجرای استاندارد
-نکات مهم در ارزیابی استاندارد
 

نظرات کاربران

پیام بگذارید

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید

مشخصات دوره

تعداد دانشجو 1
مدت دوره 08:17:07
وضعیت دوره آماده فروش
تاریخ ثبت 1399/08/07
تاریخ به روز رسانی 1401/05/31


استاد دوره

m_kheyri@yahoo.com

مهندس محمد خیری