خرید دوره

مديريت ريسك استاندارد ISO31000:2018

سرفصل های دوره:مديريت ريسك استاندارد ISO31000:2018

معرفی دوره
مدیریت ریسک

توضیحات دوره

هدف از برگزاری اين دوره آموزشی آشنايی کلی فراگيران دوره با نحوه برپايی يک سيستم جامع مديريت ريسک با نگاهی عميق به استاندارد ISO31000:2018 می باشد، با توجه به اينکه از جمله الزامات قانونی اغلب کشورها رعايت موازين ايمنی و پسا حادثه مي باشد، دوره آموزشی فوق الذکر به حق هدايت گر مناسبي برای پياده سازی، نگهداری و بهبود سلامت کليه کارکنان و پيمانکاران سازمان ( قبل و بعد از حادثه ) خواهد بود. آشنايی با رويه های مربوط به برنامه ريزی و اجرای سيستم جامع مديريت ريسک از اهميت بسيار بالايي برخوردار می باشد و در اين راستا مدرس دوره سعی نموده است تا با طراحی و اجرای اين دوره آموزشی زمينه آشنايی و يادگيری مناسبی را برای فراگيران فراهم نمايد.
در پايان اين دوره انتظار بر اين است که فراگيران با توجه تشريح الزامات استاندارد سيستم مديريت ريسک بر مبنای استاندارد
ISO31000:2018 بتوانند در سازمان خود در قالب تيم های ERM ( مديريت ريسک سازمانی ) در کنار نفرات متخصص و با تجربه تر اقدام به اجرای مفاد خواسته شده در اين استاندارد نمايند.

سرفصل ها :

1 .مفاهيم کلی مديريت ريسک و فرصت
2.تشريح واژگان مديريت ريسک و فرصت
3.تشريح اهداف مديريت ريسک و فرصت
4.تشريح مفهوم طرح مديريت ريسک و فرصت
5.معرفی دسته بندی انواع ريسک و فرصت
6.نحوه تشکيل کميته ERM  به همراه شرح وظايف هر يک از اعضا
7.معرفی و تشريح مدل های ارزيابی ريسک  
8.برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای کمک به درک بهتر الزامات سيستم مديريت ريسک و فرصت

مخاطبان :

1. مديران ارشد و تصميم گيران يک سازمان
2. مديران ميانی و مالکين فرآيندها در يک سازمان
3.مسوولين و تصميم سازان يک سازمان
4.  همه علاقمندان به آشنایی با مفاهيم جديد مديريت ريسک  

آنچه خواهید آموخت :

1. آموزش نحوه مستند سازی مطلوب مديريت ريسک و فرصت
2.آشنايی با تشريح مفاهيم مربوط به فرآيند های پشتيبانی شامل نفرات سازمان، زير ساخت ها و محيط سازمان
3.آشنایی با تشريح مفاهيم مربوط به صلاحيت افراد و آموزش های مديريت ريسک و فرصت
4.آشنایی با تشريح برنامه ريزی اجرا و کنترل عمليات مديريت ريسک و فرصت
5.آشنایی با تشريح مفاهيم مربوط به پايش، اندازه گيری، آناليز و ارزيابی مديريت ريسک و فرصت
6.آشنایی با تشريح مفاهيم مربوط به بهبود مستمر مديريت ريسک و فرصت


 

نظرات کاربران

پیام بگذارید

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید

مشخصات دوره

تعداد دانشجو 10
مدت دوره 01:03:46
وضعیت دوره آماده فروش
تاریخ ثبت 1398/12/21
تاریخ به روز رسانی 1401/05/31