استاندارد ISO/IEC 17025

نویسنده: مهندس محمد خیری تاریخ انتشار: 1399/11/11
46549e96-c216-4635-9528-a0672e8690ec.jpg
  • 480

استاندارد ایزو 17025 در برگیرنده ی  کلیه الزامات برای اجرای سیستم مدیریت منسجم و احراز صلاحیت و شایستگی، بی طرفی و عملیات پایدار در آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد.
این الزامات باعث تضمین ارائه نتایج معتبر فنی می شوند.
مراجع تایید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند این استاندارد را بعنوان مبنای تایید صلاحیت قرار می دهند.
  این استاندارد حاصل تجربیات وسیع اجرای ISO/IEC Guide25 و استاندارد اروپایی EN45001   بوده که اولین نسخه آن در سال 1999 منتشر شده و جایگزین هر دوی استانداردها شده است. این استاندارد در سال 2005 ویرایش اول و در سال 2017 ویرایش دوم آن منتشر شده است.
این استاندارد برای انواع آزمون ها و کالیبراسیون هایی است که با استفاده از روش های استاندارد، روش های استاندارد نشده و روش های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام می شود.این استاندارد در مورد کلیه آزمایشگاه های آزمون/و یا کالیبراسیون شخص اول، شخص دوم و شخص ثالث کاربرد دارد.
این استاندارد در مورد کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره فعالیت های آزمون ویا/کالیبراسیون کاربرد دارد.
مهمترین مزایای این استاندارد عبارتند از:
- سهولت پذیرش نتایج آزمون در بازارهاي خارج از کشور
- کاهش ریسک ارائه نتــایج آزمون و کالیبراسیون، خدمـات و محصولات غیر قابل اطمینان
- کاهش هزینه ها بدلیل  بهبود بهره وري، کاهش خرابی ها، کاهش آزمون مجدد و....
- اثبات اعتبار
-حصول اطمینان کارفرمایان از  تولید نتایج معتبر،  قابل دفاع طبق استانداردهای مربوطه .
- ایجاد رویکرد سیستماتیک براي کنترل تمامی فعالیت ها و تعریف روش ها و مستندات مناسب
-قابلیت ردیابی اندازه گیري و کالیبراسیون با استانداردهاي بین المللی
-بهبود مستمر کیفیت محصولات و اثربخشی آزمایشگاهی
-افزایش مهارت و دانش کارکنان و کاهش مشکلات فردی
-ایجاد رویکرد پیشگرانه با نگرش مدیریت ریسک