مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان 2019 - ISO 10015

نویسنده: مدیر محتوا تاریخ انتشار: 1399/11/25
no-photo.jpg
 • 531

افراد ضرورت وجود سازمان ها هستند. عملکرد سازمانی به روش بهره بردن از توانایی های افراد در محل کار بستگی دارد. مدیریت شایستگی و توسعه افراد با یکدیگر پیوند خورده و ارتباط مستقیم دارند و در سطوح سازمانی، تیمی، گروهی و فردی برای موفقیت سازمان ها لازم هستند. توسعه افراد بخشی از مدیریت شایستگی است و افراد شایسته به پیشرفت و توسعه نیاز دارند. این دو ساختار با هم مرتبط بوده و از بسیاری جهات جدا نشدنی و غیرقابل تفکیک هستند.
استفاده از فرآیندهای برنامه ریزی شده و سیستماتیک برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد، سهم قابل توجهی در کمک به سازمان ها برای بهبود توانایی های خود، طی مسیر راهبردی خود و دستیابی به نتایج مورد نظر دارد. مدیریت شایستگی در افزایش توانایی های سازمان در ایجاد و ارائه ارزش دارای اهمیت بسزایی است.
ISO 10015:2019، راهنمایی در حوزه مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان سازمان هاست و جدای از نوع و اندازه هر سازمان می تواند علاوه بر حوزه مدیریت کیفیت در سایر سیستم های مدیریتی از جمله محیط زیست، ایمنی و سلامت شغلی، امنیت اطلاعات، ایمنی مواد غذایی و ... نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 
فرایند مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

 

مزایای بکارگیری استاندارد  ISO 10015:2019:

این سند رهنمودهایی را برای سازمان در ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریت شایستگی و توسعه افراد، جهت تأثیر مثبت بر نتایج مربوط به انطباق محصولات و خدمات و نیازها و انتظارات طرف های ذیربط ارائه می دهد.
این استاندارد جدای از نوع یا اندازه، برای تمامی سازمان ها قابل اجرا است. از مزایای بکارگیری این استاندارد در محیط سازمان می توان به موارد زیر اشاره داشت:
 • ایجاد سیستمی جهت انتخاب کارکنان شایسته؛
 • حفظ و توسعه شایستگی کارکنان؛
 • ارتقاء انگیزه کارکنان؛
 • کاهش ریسک خطاهای انسانی در اجرای فرایندهای داخلی؛
 • بالابردن کیفیت محصولات/خدمات با توجه به نیاز ها و انتظارات مشتریان؛
 • تطابق هر چه بیشتر با قوانین و مقررات.

 

تعاریف واژه های کلیدی:

 • شایستگی: توانایی بکارگیری دانش و مهارت برای دستیابی به نتایج مورد نظر.
 • توسعه انسانی: تشویق کارکنان برای دستیابی به شایستگی های جدید یا پیشرفته با ایجاد فرصت های یادگیری و آموزش با شرایط استفاده از نتایجی که بدست آمده اند.
 • مهارت: ظرفیت آموخته شده برای انجام یک وظیفه برمبنای یک انتظار معین.
 • دانش: دارایی انسانی یا سازمانی که امکان تصمیم گیری و اقدام موثر را در سازمان فراهم می کند.

 

تفاوت اصلی ویرایش 1999 با 2019 استاندارد  ISO 10015:

اصلی ترین تغییر در ویرایش جدید در مقایسه با ویرایش قبلی، نقطه تمرکز نسخه 2019 است. در نسخه قبلی تمام توجه به آموزش (Training) بود، در حالیکه در نسخه جدید به مفهوم شایستگی (Competence) توجه ویژه ای شده است. به عبارت دیگر در ویرایش جدید این استاندارد، سازمان ها در انتخاب ابزار مناسب برای تامین شایستگی کارکنان خود می توانند آزادانه عمل کنند تا به جای تمرکز صرف بر روی آموزش، بتوانند از دیگر رویکردهای موجود همچون مربیگری، کارورزی، ... نیز استفاده نمایند.منبع
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10015:ed-2:v1:en