چالش های پیشروی پیاده سازی مدیریت فرآیندها در سازمان ها

نویسنده: مهندس امیر اشکان تقی زاده تاریخ انتشار: 1399/12/25
no-photo.jpg
  • 691

اهمیت مدیریت فرآیندهای سازمان (Business Process Management) به عنوان یکی از عوامل مهم کلیدی برای یکپارچگی، بهبود و نهایتاً موفقیت فضای کسب و کار بر هیچ کس پوشیده نیست. مدیریت فرآیندهای کسب و کار مشخص می‌نماید که سازمان باید چه قابلیت‌های فرآیندی داشته باشد و چگونه کار را انجام دهد تا در فضای کسب و کار رقابت نموده تا علاوه بر ایجاد ارزش برای مشتریان، کاهش زمان و هزینه را در سازمان منجر شود. همسو‌‌سازی سازمان با اهداف از پیش تعیین شده، شناسایی و از بین بردن موازی‌کاری‌ها، مستندسازی وقایع و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای، مدیریت بهینه منابع، چابک‌سازی سازمانی، تسهیل جریان‌های تصمیم‌گیری، افزایش کیفیت ارائه خدمات، تعیین نقاط کلیدی، کنترل و پایش جامع سازمان، بهبود و دگرگون‌سازی وقایع سازمانی با حفظ جامعیت و یکپارچگی در سازمان، همه از اهداف مستقیم مدیریت فرآیندها می‌باشد. بنابراین شایسته است به منظور تبیین مبانی و اصول مدیریت فرآیندهای کسب و کار، چارچوبی مرجع، مطابق الگویی استاندارد و بر طبق نیازهای سازمان، ارائه شود تا زمینه برنامه‌ریزی و اجرای اصولی فرآیندها در سازمان بصورت نظام‌یافته و یکپارچه فراهم گردد. 
بدین منظور توجه به سه موضوع زیر حائز اهمیت می‌باشد:

1.    تعیین قواعد و الزامات بالادستی سازمانی تاثیرگذار بر فرآیندها (قوانین بالادستی، اهداف و استراتژی‌ها، راهنما و استانداردهای مدیریتی مانند PMBOK،IMS و...) و لحاظ کردن این الزامات در طراحی، شناسایی، مدل‌سازی و مستندسازی فرآیندها 
2.    شناخت و تسلط بر تمامی استانداردها و الگوهای مدیریتی فرآیندها )...  (APQC, SAP, BPMCBOK,به منظور تدوین حاکمیت و چارچوب قواعد فرآیندها و همچنین استفاده از تجربیات برتر در این زمینه
3.    تعیین حوزه‌ها و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر از فرآیندها (مانند استراتژی، برنامه و بودجه، ساختار و سازمان، ارزیابی‌های فردی و سازمانی، دانش و...) و تبیین الزامات مربوطه به منظور نظام‌مند شدن و همچنین حفظ و توسعه یکپارچگی در سازمان